Opfrissingsopleiding reanimatie bij kinderen

Opfrissingscursus reanimatie bij kinderen

de opleiding bestaat uit een theoretisch deel (30 min) en een praktisch deel (1 uur).

Het theoretisch deel bestaat uit een beknopte herhaling van de reanimatieprocedure en enkele aandachtspunten.

Het praktisch deel houdt het inoefenen van de reanimatieprocedure op leeftijdsgebonden reanimatiepoppen en het gebruik van een automatische externe defibrillator in. Daarnaast wordt de procedure van verstikking geoefend op daartoe bestemde poppen en het oefenen van de heimlich methode op een specifieke oefenpop.

"De les wordt ondersteund door een uitgewerkte presentatie en iedere cursist ontvangt hand-outs."
Lesgever: Elke Pattyn - gespecialiseerde verpleegkundige

Er wordt een vast bedrag gerekend van 140€, met een maximum van 15 cursisten.

Na beëindiging krijgt iedere cursist een aanwezigheidsattest.