kinderziekten

Kinderziekten

De opleiding bestaat uit een theoretische uiteenzetting van de volgende thema’s:

  • Wat zijn kinderziekten ?
  • Vaccinaties
  • Huidgerelateerde kinderziekten
  • Ademhalingsgerelateerde kinderziekten

Elk item wordt voldoende uitgediept (hoe deze te herkennen, wat te doen, kan het kindje naar de opvang?,…)

"De les wordt ondersteund door een uitgewerkte presentatie en iedere cursist ontvangt hand-outs."
Lesgever: Stefanie Laukens - gespecialiseerde verpleegkundige werkzaam op een erkende dienst spoedgevallen, met een extra opleiding in de pediatrie

Er wordt een vast bedrag gerekend van 200€, er geldt géén beperking van het aantal cursisten.

Na beëindiging krijgt iedere cursist een aanwezigheidsattest.