levensreddend handelen bij kinderen

Levensreddend handelen bij kinderen

De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

In het theoretisch deel worden de voornaamste doodsoorzaken bij kinderen gelinkt aan hun leeftijd, de typische gevaren voor kinderen, de basisprincipes van de eerste hulp bij kinderen, het stappenplan (algoritme) van reanimatie en de beoordeling van het bewustzijn, ademhaling en circulatie besproken. Ook “verstikking” en de “veiligheidshouding” worden besproken.

Het theoretisch onderdeel is aangevuld met volgende thema’s:

  • Convulsies (koortsstuipen, epilepsie)
  • Allergische reactie
  • Wiegendood en wat als een kindje overlijdt ?

Het praktisch deel bestaat uit het inoefenen van de reanimatie procedure op leeftijdsgebonden poppen, gebruik van de automatische externe defibrillator, uitvoeren van handelingen bij verslikken en verstikken en de veiligheidshouding.

"De les wordt ondersteund door een uitgewerkte presentatie en iedere cursist ontvangt hand-outs."
Lesgever: Elke Pattyn - gespecialiseerde verpleegkundige

De kostprijs bedraagt 20€ per persoon.

Er wordt een forfait gerekend van 180 euro, indien de groep minder dan 9 cursisten bedraagt. De groep wordt bij voorkeur beperkt tot maximum 15 personen. De les wordt gegeven op een locatie door u gekozen.

Na beëindiging van de opleiding krijgt iedere cursist het attest “Basisopleiding reanimatie van kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen”